allумни.клуб

Какво е allУМНИ.клуб?

Среда за развитие на “бивши” участници от “Аз мога - тук и сега”. Клубът представлява сбор от проактивни и успяващи хора обединени под общата кауза с цел да си помагат и да им бъде помагано.

Кой може да членува в allУМНИ.клуб?

Хората трябва да бъдат бивши участници в инициативите на „Аз мога 一 тук и сега” - IT състезание, състезание по Чужди езици и/или SUPERлятна академия (с изключение на „Поход на вдъхновителите”) без значение от броя участия и да сте завършили 12 клас към настоящата година.

Какви са целите на allУМНИ.клуб?

allУМНИ клуба цели да подсили връзките и комуникацията между жури, ментори и организаторите на АМТИС и неговите бивши възпитаници, настоящите участници/ученици, учителите и работодателите.

Какви са отговорностите на членовете на allУМНИ.клуб?

Всеки член е отговорен за спазването на морален кодекс; да не се оронва името на „Аз мога 一 тук и сега”.

Какви са правата ми като участник?

Всеки участник получава право на един пълноправен глас за посоката на решение и развитие на allУМНИ клуба; даване на предложения (и към организаторския екип); участие в дискусии и т.н. Право на членска карта и получаване на информация за стажантски позиции от членове на журито и хора асоциирани с АМТИС.

Какви са задълженията ми като участник?

Участникът е задължен да присъства на месечните срещи. Бидейки това единственото задължение, очаква се от всеки участник активно да се включва в дейностите на клуба.

Как мога да се присъединя?

Чрез попълване на регистрационната онлайн форма на сайта. След това тя бива разгледана от клуба.

Колко време се отделя за дейностите на клуба?

Всеки член в клуба заема различни длъжности и поема различни задачи, които той синхронизира с работния/учебния си график. Всеки човек допринася с време и способности, които сам определя. Случва се при натоварени периоди да се отделят по половин час на ден или при други обстоятелства - половин час за седмица.

Колко често се среща клубът?

Клубът има задължителни общи събрания всеки месец и препоръчителни седмични срещи за проследяване на задачи и да си кажем как сме. :)

Има ли членски внос?

Членският внос е на годишна база в размерите на 300,00 лева, а за хора под 21 години таксата е 50% от размера на цялата стойност т.е. 150,00 лева. Годишен членски внос се заплаща за всяка календарна година и може да бъде заплатен на 2 (две) равни вноски. Средствата събрани от членски внос се разпределят единствено и само, чрез единодушие от настоящите членове.

кандидатствай СЕГА (:

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование