allумни.клуб

Членове 29

От 2010 година „Аз мога — тук и сега” насърчава трудолюбието, творческото мислене и стремежа към знанието, културата и изкуството. Доказателство за постоянството в успеха на поставените цели и мисия на сдружението са постиженията на нашите "бивши" ученици и настоящи allУМНИ членове.

Горди сме, че всички членове на allумни клуба са висококвалифицирани професионалисти с реализация в престижни фирми и институции или собствени бизнес идеи.

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование