allумни.клуб

Роден съм и живея в Момчилград.

Тази година завършвам средното си образование в ЕГ "Хр. Ботев" град Кърджали с изучаване на немски и английски език.

След 10 клас избрах профил математика и информационни технологии.

Завърших тригодишно обучение по НП "Обучение за ИТ умения и кариера" на МОН.

Интересите ми са основно в областта на програмирането и по-конкретно web development.

За първи път учасвах в ИТ състезание на АМТИС през 2022 г.
Зад гърба си имам 3 състезания и 1 академия.

Най-голямото ми желание е да уча, да се развия професионално и да започна кариера в областта на програмирането.

„Аз мога 一 тук и сега” ми даде умения, страхотни преживявания и най-вече добри приятели.

Надявам се аз също да съм полезен за каузата и дейността на организацията.

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование