allумни.клуб

За да се присъедините към allУМНИ.клуб е необходимо да сте участвали в поне едно издание на една от инициативите (без „Поход на вдъхновителите”) на „Аз мога — тук и сега” и да сте завършили 12 клас към настоящата година.

Всяка една кандидатура за членство в allУМНИ.клуб се разглежда индивидуално и се насрочва (онлайн)интервю и след, което се взима единодушно решение дали заявката да бъде одобрена.

Преди да кандидадствате, моля прочетете Кой, Какво и Защо?


Кандидадстване за членство в allУМНИ.клуб

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование